Onder gevelrestauratie kun je meerdere dingen verstaan:

1. Herstellen door middel van het verwijderen van oude stukjes en scheurtjes. Deze herstel ik dusdanig met nieuw voegwerk, dat het bijna niet te onderscheiden is van het nog sterke, goede, oude voegwerk in de gevel. Bij dit type herstel is het bijna onvermijdelijk dat het verschil in voegwerk enigszins te zien is, maar na verloop van tijd trekt het, onder invloed van het weer, naar het oude voegwerk toe (verwering).

2. Het geheel verwijderen van voegwerk en de gevel stralen. Met deze methode komt de originele kleur van de gevel weer tevoorschijn,  waarna het in de originele staat opnieuw wordt ingevoegd. Dit is een optie waar vaak voor gekozen wordt. Het pand krijgt hierdoor zijn originele nieuwstaat terug. Een groot voordeel is dat een goede knip- of snijvoeg ook wordt meegecalculeerd bij een eventuele taxatie van het pand; dit in tegenstelling tot gewoon voegwerk, zoals gladvoegwerk of borstelwerk.

Ik adviseer daarom ook meestal de gevel- en het voegwerk zoveel mogelijk in de originele staat te behouden.

Het verwijderen van oud voegwerk wordt meestal gedaan door middel van pneumatische verwijdering (voegenbikken). In sommige gevallen is het oude voegwerk echter half vergaan maar nog steeds bikkelhard. In zulke gevallen wordt het oude voegwerk verwijderd door middel van slijpwerk. Hierbij wordt het voegwerk met een slijpmachine en afzuiging uit de gevel geslepen.